Scan Standard Sement

Scan Standard Sement blandet med sand utgjør betong, som er et av de mest brukte byggematerialene.

Til små fundamenter som flaggstanger, tørkestativ og stolper er det enkelt å bruke Standard Sement.

Det viktigste å tenke på er at fundamenter under bakken, enten er satt dypt nok ned eller er beskyttet av ikke tele-farlige masser (stein, pukk, grus o.l) slik at tele/frost ikke får mulighet
til å ødelegge fundamentet. Et annet alternativ er å beskytte fundamentet med isolasjonsplater.

Vær oppmerksom på at Standard Sement kun kan brukes til støping og ikke til muring.

Veiledende blandingsforhold standard sement:
Blandingsforhold for betong med naturlig blanding av sand og stein. 
Sanden må være av god kvalitet uten innslag
av salt eller humus. Steinen skal ha maks 16 mm diameter.

Betongklasse  Pr. sekk à 25 kg
  Sand (kg)  Stein (kg)  Vann (liter) 
B20 74 66 18,75
B30 74 66

15,00

B35 74 66 12,50

 

Betongklasse  Pr. m3 betong
  Sement (kg)  Sand (kg)  Stein (kg)  Vann (liter) 
B20 309 914 815 231
B30 325 962 858

195

B35 333 986 880 166

Betong/mørtel er en blanding hvor vann/ferskvann (NB! Ikke saltvann eller myrvann) opptrer som herder. Fordamper vannet vil herdeprosessen stoppe opp.
Dette skjer ofte ved høye temperaturer i kombinasjon med vind/trekk.

Betongen/mørtelen må derfor holdes fuktig
i minst en uke etter støping/muring. Dekk til
og fukt med vann hyppig for å hindre uttørking 
og oppnå riktig fasthet.

I kuldeperioder må det dekkes til med isolasjonsmatter. Det vil ellers kunne oppstå frostskader og herdeprosessen vil stoppe opp.

Scan Mursement

Scan Mursement blandet med sand utgjør en
Mur og Puss mørtel som er egnet til muring av lettklinkerblokker og teglstein, samt pussing ute- og innvendig på f.eks lettklinkerblokker, teglstein og betongblokker osv.

mursement web

Veiledende blandingsforhold Scan Mursement:
Med blandingsforhold menes forholdet mellom mengden av de forskjellige materialene som inngår i mørtelen.

Blandingsforhold Mursement

Klasse  Volumdeler  Volumdeler  Liter 
  Sement Muresand Vann 
M12 (A)  1 (25 kg) 3 (95 kg) 70
M8 (B) 1 (25 kg) 4 (128 kg) 85
M5 (C) 1 (25 kg) 5 (158 kg) 100
M3 (D) 1 (25 kg) 6 (190 kg)

110

Betong/mørtel er en blanding hvor vann/ferskvann (NB! Ikke saltvann eller myrvann) opptrer som herder.
Fordamper vannet vil herdeprosessen stoppe opp. 
Dette skjer ofte ved høye temperaturer i kombinasjon med vind/trekk.

Betongen/mørtelen må derfor holdes fuktig i minst en uke etter støping/muring. 
Dekk til og fukt med vann hyppig for å hindre uttørking og oppnå riktig fasthet.

I kuldeperioder må det dekkes til med isolasjonsmatter. Det vil ellers kunne oppstå frostskader og herdeprosessen vil stoppe opp.

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev