Vindsperre / Diffusjonsåpent undertak

I meny til venstre kan du lese om Scan Vindsperre og Scan diffusjonsåpent undertak.

Scan Airstop Vindsperre 115 er en damp åpen vindsperre.
Den skal danne et lufttett sjikt på utsiden av varmeisolasjonen samtidig som den skal hindre vann
i å komme inn i konstruksjonen. Vindsperren virker samtidig som regnskjerm for bygget i oppføringsperioden. Den skal være tilstrekkelig damp åpen, slik at innebygd fukt kan tørke utover.

et juta-produkt_i_samarbeid_med_bmc

scan vindsperre_3 

 

 

 

 

 

 

Scan Master/Scan Master Pro KK er et dampåpent kombinert undertak og vindsperre.
Hovedfunksjonen til et undertak er å lede bort nedbør som kommer inn gjennom utettheter i tekningen, for eksempel i skjøter eller omlegg. Kondensvann som kan danne seg på undersida av tekningen, må også fanges opp og ledes bort. Ved bruk av dampåpent undertak kan isolasjonen plasseres helt opp mot undertaket, uten egen luftespalte. 

Et dampåpent undertaksprodukt kan ivareta både undertaks- og vindsperrefunksjonen i samme sjikt.
Scan Master/Master Pro KK brukes til kombinert undertak og vindsperre, og kan også benyttes som dampåpent undertaksbelegg på taktro. Skal ikke brukes ved takfall mindre enn 15°.

scan master_og_airstop_ruller Master Pro_web

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev