BMC Historien

- en sikker samarbeidspartner

BMC AS (Building Material Corporation) ble etablert i 1987 i Aalborg og feiret i 2012 25 år.
BMC AS bygde de etterfølgende årene en god distribusjon av byggevarer til både det danske og norske marked.

I 1989 ble datterselskapet BMC Tønsberg etablert, og utviklingen i ettertiden har vært meget sterk.
I løpet at de neste år ble det etablert en lang rekke selskaper og selskapet fikk konsernstatus i 1998.

BMC konsernets primære forretningsområde er produksjon og salg av byggevarer til det skandinaviske marked.
Utover dette har selskapet etablert seg i shippingmarkedet for bl. a. å optimere selskapets logistikkmessige utfordringer.

BMC konsernet fremstår i dag som en betydelige leverandør av byggevarer til det skandinaviske marked.
Selskapet har i tillegg til egen produksjon, satset på et langvarig samarbeide med en lang rekke
kvalitetsprodusenter på det europeiske marked.

BMCs produkter er kjennetegnet med sin høye kvalitet.
Denne statusen er også sentral i all vår kontakt til markedet, direkte eller indirekte.
Selskapet fremstår i dag, som effektivt, åpent, tillitsfullt og ikke minst med evnen til å treffe hurtige og effektive beslutninger.

BMC TradingAS er et selskap i GF-Inveco konsernet som har aktiviteter i bl.a.byggevarer, shipping, spedisjon og eiendom.

Gunnar Fantoft

Vi er partner i House Of Builders

Forsidebilde HOB åpning

Nyhetsbrev